Atrakcje Turystyczne

Gorenice

Najstarsza wzmianka o Gorenicach pochodzi z 1335 roku, kiedy w spisach świętopietrza ta miejscowość jest wymieniona, jako „Gorovicz”, a rok później – „Gorinicz”. Już wtedy we wsi wznosił się kościół pw. Św. Mikołaja.

Wieś była własnością szlachecką i dość często zmieniała właścicieli. Od XV wieku we wsi była prowadzona eksploatacja rud ołowiu, co więcej działały tu nawet odrębne władze górnicze. W 1523 r. właścicielem wsi był Paweł Kaufman, krakowski mieszczanin i burmistrz Krakowa, właściciel licznych kopalni. Już w XV wieku była w Gorenicach szkoła, a jej uczniowie podejmowali studia na Akademii Krakowskiej. W XVIII wieku w Gorenicach powstał szpital dla ubogich.

W połowie XVIII w. wieś liczyła 218 mieszkańców. W 1789 r. były tu 64 domy, zamieszkiwane przez 368 osób. Pod koniec XIX wieku w okolicach Gorenic prowadzono eksploatację rud żelaza, galmanu, ołowiu i limonitu. Resztki kopalń zachowały się w okolicznych lasach. Na południe od Gorenic, w lesie znajduje się Jaskinia Gorenicka o głębokości 7 metrów i długości 55 m

Będąc w Gorenicach warto zwiedzić barokowy kościół św. Mikołaja wybudowany w latach 1645 – 1673 na miejsce wcześniejszej, drewnianej świątyni.
Warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny, z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W jednym z XVII wiecznych ołtarzy bocznych znajduje się słynący łaskami obraz św. Antoniego Padewskiego z 1691 r.

Ołtarze wyróżniają się ozdobną snycerką, są to tzw. ornamenty chrząstkowo – małżowinowe. Na ścianach świątyni ozdobione herbami epitafia z czarnego marmuru chęcińskiego z portretami fundatorów i darczyńców kościoła z XVII i XVIII wieku. Warto też zwrócić uwagę na barokową ambonę i późnogotycką rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego.