Atrakcje Turystyczne

Rezerwat Pazurek

Rezerwat „Pazurek” został utworzony w 2008 r. Stanowi obszar leśny ciągnący się między miejscowościami Jaroszowiec i Pazurek. Obejmuje obszar prawie 188 ha i jest położony na terenie Parku Krajobrazowego „ Orlich Gniazd” i obszaru Natura 2000 „Jaroszowiec”.

Największą powierzchnię rezerwatu porasta buczyna sudecka, gdzie w runie leśnym rośnie chroniony i rzadko spotykany żywiec dziewięciolistny, a także miesiącznica trwała i czosnek niedźwiedzi. Wilgotne i chłodne północne stoki porasta jaworzyna górska. Łącznie na terenie rezerwatu występuje ponad 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym przeszło dwadzieścia gatunków chronionych. Spośród roślin chronionych można tu spotkać między innymi; języcznik, kokoryczkę okółkową, paprotnik kolczysty oraz irgę. Na terenie rezerwatu występuje około 4000 gatunków grzybów, w tym 24 objętych ochroną. Niezwykłą atrakcją są potężne Zubowe Skały, najwyższe (440 m n.p.m.) miejsce rezerwatu. Wapienne skały o fantazyjnych formach i kształtach tworzą prawdziwe skalne miasto. Kolejną atrakcją są schroniska skalne i jaskinie. Przez teren rezerwatu prowadzi dydaktyczna ścieżka przyrodniczo – leśna tworząca 5 km pętlę.