Atrakcje Turystyczne

Rzeka Sztoła

Rzeka Sztoła jest lewym dopływem Białej Przemszy o długości 13,4 km.

 

Nazwa rzeki, niegdyś zapisywana, jako „Stolla” wywodzi się od słowa „sztolnia”, czyli wyrobisko górnicze, które w przypadku kopalń olkuskich najczęściej służyło odprowadzeniu wody z terenów eksploatacji.

 

Źródła Sztoły usytuowane są w dolinie o stromych, wyciętych w piaszczystym podłożu zboczach. Na prawo od głównych źródeł znajduje się wejście do dzikiej, malowniczo położonej doliny, na końcu której znajdują się kolejne źródła tej rzeki.

 

Są plany, aby z racji na swój unikatowy charakter dolina Sztoły wraz z jej najbliższym otoczeniem zostały zyskały status zespołu przyrodniczo - krajobrazowego o powierzchni 500 ha. (fot.sztola_rzeka.jpg) Rzeka początkowo płynie w głębokiej dolinie w kierunku północno-zachodnim, a po kilku kilometrach wpada do zbiornika "Leśny Dwór" w Bukownie. Stamtąd płynie w stronę Białej Przemszy, do której wpada w okolicach Sławkowa.