Trasy Rowerowe

Trasa Rabsztyn - Januszkowa Góra - Pazurek

Trasa 5 – Przez zamek Rabsztyn, Januszkową Górę i rezerwat Pazurek

OPIS SZLAKU

To propozycja dla miłośników jurajskiej przyrody. Będziemy wędrowali spod zamku Rabsztyn na północ. Zobaczmy szczyt Januszkowej Góry i fragment rezerwatu przyrody Pazurek z niezwykłymi Zubowymi Skałami tworzącymi prawdziwe skalne miasto. Niezbyt długa, licząca około 13 km trasa tworzy zamkniętą pętlę, której początek i zarazem koniec znajduje się pod zamkiem Rabsztyn. Trasa poprowadzona jest niebieskim, olkuskim rowerowym szlakiem „Okrężnym”, następnie fragmentem rowerowego szlaku „Januszkowej Góry”, później odcinkiem drogi wojewódzkiej 783, a następnie zielonym pieszym szlakiem łącznikowym i fragmentem ścieżki dydaktycznej po rezerwacie Pazurek.

PRZEBIEG TRASY

Wycieczkę rozpoczynamy pod zamkiem w Rabsztynie, gdzie przy kamiennym murze dawnego dworu starościńskiego w Rabsztynie znajduje się węzeł szlaków (3,4 km trasy). W tym miejscu przebiega czerwony Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd oraz rozpoczyna się niebieski rowerowy szlak „Okrężny” MOSiR.

Warto w tym miejscu zrobić sobie przerwę w rowerowej wędrówce i zwiedzić ruiny zamku Rabsztyn.

Rabsztyn - Zobacz opis

Na węźle szlaków pod zamkiem rozpoczynamy rowerową wędrówkę niebieskim, rowerowym szlakiem „Okrężnym”. Wjeżdżamy na ruchliwą drogę wojewódzką 783 i kierujemy się w stronę Wolbromia. Po przejechaniu 500 metrów skręcamy w prawo na leśny parking. Z jego południowego krańca wychodzi leśna droga, którą prowadzi także pieszy, czerwony Szlak Orlich Gniazd. Po przejechaniu 800 m dojeżdżamy do linii kolejowej Olkusz - Tunel oraz LHS, następnie skręcamy w lewo, a po 600 m dojeżdżamy do przejazdu kolejowego.

Kolej Iwanogrodzko Dąbrowska - Zobacz opis

Za przejazdem kolejowym wjeżdżamy na rondo, aby skręcić z niego na drugim zjeździe. Jedziemy drogą powiatową w stronę Trzyciąża i po kilkudziesięciu metrach zjeżdżamy z niej w lewo, w zamkniętą szlabanem leśną drogę. Wjeżdżamy w sosnowy las i po niespełna dwustu metrach dojeżdżamy do węzła szlaków (2,3 km trasy). Tutaj nasz szlak łączy się z pieszym, czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd oraz rowerowym pomarańczowym Szlakiem Januszkowej Góry.

Skręcamy w prawo w leśną drogę, gdzie są oznaczenia wszystkich trzech szlaków. Droga prowadzi nas prosto. Pod 400 metrach w lewo odchodzi pieszy Szlak Orlich Gniazd, który prowadzi na szczyt Januszkowej Góry. Warto zrobić sobie krótką przerwę w wspiąć się na szczyt tego wzniesienia. (2,7 km trasy).

Januszkowa Góra - Zobacz opis

Po spacerze kontynuujemy wędrówkę pomarańczowym szlakiem Januszkowej Góry. Zawracamy i po 400 metrach dojeżdżamy do znanego nam już węzła szlaków. (3,4 km trasy) Rowerowy szlak niebieski i czerwony pieszy Szlak Orlich Gniazd odchodzą w lewo, a my pomarańczowym Szlakiem Januszkowej Góry skręcamy w prawo jadąc porosłą trawą leśną drogą. Pokonujemy niewielki podjazd, po przejechaniu 400 m przecinamy leśną drogę i podjeżdżamy pod niewielkie wzniesienie. Wjeżdżamy w zwarty, ciemny bór. Szlak skręca łukiem w prawo, nadal lekko się wznosząc. Wkrótce rozpoczynamy 300 m zjazd na północ do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 783 z drogą do Podlesia. Przed samym skrzyżowaniem szlak skręca w prawo i prowadzi ścieżką do asfaltowej drogi w stronę Podlesia (4,6 km trasy). W tym miejscu opuszczamy pomarańczowy szlak i jedziemy 700 m drogą wojewódzką 783 w kierunku Wolbromia. Droga prowadzi prosto, lecz musimy pokonać dwa podjazdy. Na zjeździe, przed widocznym zakrętem w lewo, zjeżdżamy w prawo w leśną drogę prowadzącą do miejsca postojowego urządzonego przez olkuskie Nadleśnictwo. (5,4 km trasy). Tu możemy zrobić sobie przerwę na posiłek korzystając z wiat, stołów i ławek. Wyruszamy w dalszą drogę do rezerwatu Pazurek. Możemy zostawić rowery na parkingu, gdzie są stojaki rowerowe i dalszą część trasy pokonać pieszo lub kontynuować rowerową wycieczkę mając jednak świadomość, ze przez część trasy będziemy musieli prowadzić rowery. Przechodzimy na drugą stronę drogi 793, gdzie rozpoczyna się niebieski szlak łącznikowy poprowadzony leśnymi ścieżkami. Szlak prowadzi podejściem, początkowo borem sosnowym, aby wkrótce wejść w bukowy i jaworowy las. Jesteśmy na terenie rezerwatu Pazurek. Po 700 metrach od parkingu dochodzimy do ścieżki dydaktycznej przez rezerwat Pazurek oznakowanej biało – czerwonymi kwadratami (6,2 km trasy). Skręcamy w prawo za znakami ścieżki dydaktycznej, której przebieg pokrywa się na tym odcinku z pieszym, czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd. Po 500 metrach ścieżka skręca w lewo, a po naszej lewej stronie widoczne są już białe turnie Zubowych Skał – serca rezerwatu Pazurek. (6,8 km trasy). Aby dojść do Zubowych Skał skręcamy ostro w lewo dość stromym, ale krótkim podejściem.

Rezerwat Pazurek - Zobacz opis

Po zejściu z Zubowych Skał wracamy do parkingu przy drodze 783. (8 km trasy). Jeśli dysponujemy czasem, możemy z leśnego parkingu wjechać w leśną drogę prowadzącą na wschód. Po 250 metrach wyjeżdżamy z lasu na pola i skręcamy w prawo. Jadąc skrajem lasu po chwili docieramy do grupy skalnej Pazurek II, popularnego miejsca uprawiania wspinaczki skałkowej (na terenie rezerwatu Pazurek jest to zabronione).

Jeśli nie dysponujemy czasem, to wyjeżdżamy z leśnego parkingu na drogę 783 i skręcamy w lewo. jedziemy tą drogą w stronę Rabsztyna, gdzie kończymy wycieczkę. (12,4 km trasy).