Atrakcje Turystyczne

Niesułowice

Wieś została założona w XIV wieku, przywileje dla wsi wydał jeszcze król Kazimierz Wielki. Najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1430 roku, kiedy to Hanus Borg mieszczanin krakowski sprzedał za 250 grzywien srebra wieś Niesułowice niejakiemu Paszkowi z Balina. Potem wieś będąca własnością szlachecką często zmieniała dziedziców. Jak wspomina Jan Długosz, we wsi znajdowała się karczma. Przez wiele lat wieś należała do Olkusza, lecz nie cała. Część wsi była, aż do XIX wieku własnością miejscowej szlachty, o czym świadczyła nazwa – Niesułowice Szlacheckie. Niestety pod dworze, jaki niegdyś wznosił się w Niesułowicach nie pozostało śladu.

Wieś ma sięgające średniowiecza tradycje górnicze. Rudę ołowiu i srebra, czyli galenę, wydobywano w okolicach Niesułowic już od 1507 roku, a w XIX wieku eksploatowano tu galman, czyli rudę cynku. Do tej pory zachowały się szyby dawnych kopalń, hałdy i zapadliska w miejscach zawalonych podziemnych chodników. Pod Niesułowicami znajdują się duże złoża dolomitów i są plany ich eksploatacji.

We wsi dominuje współczesna zabudowa. Ciekawym zabytkiem wsi jest przydrożna kapliczka z początku XIX wieku.