Atrakcje Turystyczne

Osiek

Pierwsze pisane wzmianki o tej wsi datowane są na 1408 rok, kiedy występuje ona pod nazwą „Ossek” i „Hosszek”. U schyłku XV wieku pojawia się nazwa „Osyek”. Nazwa Osiek, oznaczała miejsce, gdzie wznosiła się warownia leśna wybudowana z pni drzewa. Oznacza to, że w średniowieczu mogła tu istnieć osada obwarowana np. drewnianą palisadą. Nazwa wsi pojawia się w dokumentach kronikarza Jana Długosza, który wspomina o karczmie w tej wsi. Od XV wieku wieś Osiek, która była królewszczyzną należała do starostwa w Rabsztynie. W Osieku zachowało się kilka drewnianych domów z początków XX wieku.

 

Przed wybudowanym w latach 70. tych kościołem pw. NMP Królowej Świata znajduje się, przeniesiona ze środka wsi kamienna kolumna z krzyżem pochodząca z 1687 roku. Jak wynika z inskrypcji na kolumnie, jej fundatorem był Wojciech Bigaj. Niewykluczone, że kolumna, spięta metalowymi klamrami mogła niegdyś służyć, jak słup milowy.

Obok kościoła, przed plebanią znajduje się współczesna kapliczka z ciekawą figurą Matki Boskiej. 

W styczniu 1945 roku w okolicach wsi rozegrała się potyczka pomiędzy oddziałem AK i wojskiem niemieckim. W efekcie okupanci spacyfikowali wieś i rozstrzelali kilku mieszkańców.