Atrakcje Turystyczne

Skalskie

Nazwę można tłumaczyć, jako „położony na skale”. Wieś Skalskie u schyłku XVIII wieku wchodziła w skład starostwa rabsztyńskiego.

 

W XIX wieku, po likwidacji starostw podlegała gminie Rabsztyn. W 1843 roku powstała tu szkoła elementarna. W XX wieku została włączona do Olkusza. Przy ul. Jasnej (powyżej uliczki łączącej ul. Jasną i Nowowiejską) wznosi się kamienna, kolumna z metalowym krzyżem. Zabytkowa kolumna jest datowana na XVIII wiek. W dzielnicy Skalskie zachowało się kilka drewnianych domów z początków XX wieku.

We wsi Skalskie urodził się Antoni Kocjan (1902 - 1944), słynny przedwojenny konstruktor lotniczy szybowców m.in. „Wrona", "Komar", "Czajka", "Sroka", "Sokół", "Mewa" i najbardziej znany "Orlik". Podczas wojny był współpracownikiem wywiadu Armii Krajowej. Wniósł duży wkład w rozpoznanie niemieckiego ośrodka badań rakietowych w Peenemünde oraz rozpracowanie wywiadowcze pocisków rakietowych V-2. na początku czerwca 1944 roku został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Został zamordowany 13 sierpnia 1944 w grupie czterdziestu ostatnich więźniów Pawiaka. Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Przy ul. Jasnej do niedawna stał drewniany, kryty strzechą rodzinny dom Antoniego Kocjana. Budynek został rozebrany, poddany konserwacji i ustawiony u podnóża zamku w Rabsztynie. Ma się w nim znaleźć ekspozycja poświęcona temu zasłużonemu mieszkańcowi Olkusza.